Plakaty wyborcze

Plakaty wyborcze

Plakaty A3, A2, A1 i inne

Twoja wizja, nasze plakaty – przyciągnij uwagę tysięcy wyborców już dziś!

Sprawdź naszą ofertę plakatów wyborczych przygotowaną specjalnie dla kandydatów startujących w wyborach samorządowych.

Plakaty

Wszystkie podane ceny to ceny netto. Ceny dotyczą druku plakatów z gotowego projektu. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.

Plakaty kreda 150g

Nakład / Format 297x420mm 420x594mm 500x707mm 594x841mm 707x1000mm
25 195,94 zł 273,43 zł 284,50 zł
50 220,54 zł 364,45 zł 376,75 zł 758,05 zł 767,89 zł
100 261,13 zł 443,17 zł 443,17 zł 808,48 zł 860,14 zł
200 352,15 zł 588,31 zł 605,53 zł 904,42 zł 991,75 zł
300 451,78 zł 639,97 zł 676,87 zł 991,75 zł 1091,38 zł
500 464,08 zł 916,72 zł 910,57 zł 1 210,69 zł 1 364,44 zł

Inne nakłady wyceniane indywidualnie.

Plakaty wielkoformatowe Satyna 200g

Nakład / Format 420x594mm 500x707mm 594x841mm 707x1000mm 841x1189mm
1 20 zł 25 zł 30 zł 35 zł 45 zł
5 100 zł 125 zł 150 zł 175 zł 225 zł
10 200 zł 250 zł 300 zł 350 zł 450 zł
25 500 zł 625 zł 750 zł 875 zł 1 125 zł

Inne nakłady wyceniane indywidualnie.

Nakład / Format
297x420mm
25 195,94 zł
50 220,54 zł
100 261,13 zł
200 352,15 zł
300 451,78 zł
500 464,08 zł
Nakład / Format
420x594mm
25 273,43 zł
50 364,45 zł
100 443,17 zł
200 588,31 zł
300 639,97 zł
500 916,72 zł
Nakład / Format
500x707mm
25 284,50 zł
50 376,75 zł
100 443,17 zł
200 605,53 zł
300 676,87 zł
500 910,57 zł
Nakład / Format
594x841mm
50 758,05 zł
100 808,48 zł
200 904,42 zł
300 991,75 zł
500 1 210,69 zł
Nakład / Format
707x1000mm
50 767,89 zł
100 860,14 zł
200 991,75 zł
300 1091,38 zł
500 1 364,44 zł

Inne nakłady wyceniane indywidualnie.

Plakaty wielkoformatowe Satyna 200g

Nakład / Format
420x594mm
1 20 zł
5 100 zł
10 200 zł
25 500 zł
Nakład / Format
500x707mm
1 25 zł
5 125 zł
10 250 zł
25 625 zł
Nakład / Format
594x841mm
1 30 zł
5 150 zł
10 300 zł
25 750 zł
Nakład / Format
707x1000mm
1 35 zł
5 175 zł
10 350 zł
25 875 zł
Nakład / Format
841x1189mm
1 45 zł
5 225 zł
10 450 zł
25 1 125 zł

Inne nakłady wyceniane indywidualnie.

Druk plakatów wyborczych Bydgoszcz

Plakaty wyborcze odgrywają kluczową rolę w kampanii wyborczej podczas wyborów samorządowych z kilku istotnych powodów. Po pierwsze, są one widocznym elementem przestrzeni publicznej, przyciągając uwagę przechodniów i kierowców na ulicach miast, miasteczek oraz wiosk. Ich wielkoformatowe wykonanie oraz umieszczenie w strategicznych punktach, takich jak skrzyżowania czy miejsca o dużym natężeniu ruchu, sprawiają, że plakaty stają się nieodłącznym elementem krajobrazu miejskiego w czasie kampanii.

Po drugie, plakaty wyborcze pełnią funkcję identyfikacyjną, umożliwiającą łatwe rozpoznanie kandydatów oraz ich przekazów programowych. Dzięki wyraźnemu umieszczeniu nazwiska kandydata oraz symbolu partyjnego lub logo kampanijnego, plakaty budują rozpoznawalność wśród mieszkańców, co jest kluczowe w procesie budowania świadomości wyborczej.

Po trzecie, plakaty wyborcze mają potencjał mobilizacyjny, zachęcając mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w procesie wyborczym. Ich widoczność w przestrzeni publicznej może zwiększać świadomość społeczną na temat nadchodzących wyborów i zachęcać do udziału w nich. Poprzez wyraźne przekazywanie informacji o terminie wyborów oraz zachęcanie do oddania głosu, plakaty mogą pełnić rolę narzędzia mobilizującego społeczność lokalną.

Wreszcie, plakaty wyborcze stanowią istotny element budowania wizerunku kandydatów oraz kształtowania opinii publicznej. Ich estetyczne wykonanie, jasne przekazy oraz spójność z przesłaniem kampanijnym mogą wpływać na postrzeganie kandydatów przez wyborców oraz budować ich rozpoznawalność w społeczności lokalnej. Dlatego też, plakaty wyborcze są nieodłącznym elementem kampanii wyborczej w wyborach samorządowych, stanowiąc istotne narzędzie komunikacji i mobilizacji społecznej.

W kontekście kampanii wyborczych na terenie Bydgoszczy i okolic, plakaty wyborcze odgrywają szczególnie istotną rolę ze względu na specyfikę miejskiego środowiska. Bydgoszcz, będąca jednym z większych miast w Polsce, oraz jego okolice charakteryzują się dużym natężeniem ruchu drogowego i pieszych, co sprawia, że plakaty stają się niezwykle widocznym elementem przestrzeni publicznej. Umieszczenie ich w kluczowych punktach miasta, takich jak główne ulice, skrzyżowania czy place, pozwala na dotarcie do szerokiej grupy mieszkańców oraz osób spoza miasta, które podróżują lub pracują w Bydgoszczy.

Dodatkowo, kampanie wyborcze na terenie Bydgoszczy i okolic często skupiają się na kwestiach dotyczących rozwoju miejskiego, infrastruktury, edukacji czy kultury, które są szczególnie istotne w dużych ośrodkach miejskich. Plakaty wyborcze mogą pełnić rolę narzędzia informacyjnego, przekazując mieszkańcom konkretną wizję rozwoju miasta oraz propozycje działań zmierzających do poprawy jakości życia w lokalnej społeczności. Dzięki temu, mieszkańcy Bydgoszczy i okolic mogą mieć świadomość, że ich głos w wyborach samorządowych ma realny wpływ na przyszłość miasta i regionu.