Ulotki wyborcze

Ulotki wyborcze

Ulotki DL, A6, A5

Dotrzyj do każdego wyborcy! Nasze ulotki wyborcze to klucz do skutecznej kampanii!

Sprawdź naszą ofertę ulotek reklamowych przygotowaną specjalnie dla kandydatów startujących w wyborach samorządowych.

Ulotki

Wszystkie podane ceny to ceny netto. Ceny dotyczą druku ulotek z gotowego projektu. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego.

Ulotki kreda 135g

Nakład / Format 74x105mm 105x148mm 99x210mm 148x210mm 210x297mm
250 164,71 zł 173,32 zł 186,85 zł 197,92 zł 280,33 zł
500 165,94 zł 183,16 zł 200,38 zł 220,06 zł 323,38 zł
1 000 167,17 zł 191,77 zł 220,06 zł 255,73 zł 387,34 zł
2 500 199,15 zł 255,73 zł 274,18 zł 376,27 zł 598,90 zł
5 000 218,83 zł 309,85 zł 403,33 zł 499,27 zł 917,47 zł
10 000 366,43 zł 510,34 zł 688,69 zł 875,65 zł 1 792,00 zł
20 000 662,86 zł 1038,01 zł 1 482,04 zł 1 841,20 zł 3 496,78 zł
50 000 1 552,15 zł 2 431,60 zł 3 482,02 zł 4 501,69 zł 8 612,35 zł

Inne nakłady i rodzaje papieru wyceniane indywidualnie.

Ulotki Kreda 135g

Nakład
74x105mm
250 164,71 zł
500 165,94 zł
1 000 167,17 zł
2 500 199,15 zł
5 000 218,83 zł
10 000 366,43 zł
20 000 662,86 zł
50 000 1 552,15 zł
Nakład
105x148mm
250 173,32 zł
500 183,16 zł
1 000 191,77 zł
2 500 255,73 zł
5 000 309,85 zł
10 000 510,34 zł
20 000 1038,01 zł
50 000 2 431,60 zł
Nakład
99x210mm
250 186,85 zł
500 200,38 zł
1 000 220,06 zł
2 500 274,18 zł
5 000 403,33 zł
10 000 688,69 zł
20 000 1 482,04 zł
50 000 3 482,02 zł
Nakład
148x210mm
250 197,92 zł
500 220,06 zł
1 000 255,73 zł
2 500 376,27 zł
5 000 499,27 zł
10 000 875,65 zł
20 000 1 841,20 zł
50 000 4 501,69 zł
Nakład
210x297mm
250 280,33 zł
500 323,38 zł
1 000 387,34 zł
2 500 598,90 zł
5 000 917,47 zł
10 000 1 792,00 zł
20 000 3 496,78 zł
50 000 8 612,35 zł

Ulotki Kreda 170g

Nakład
74x105mm
250 170,86 zł
500 179,47 zł
1 000 185,62 zł
2 500 221,29 zł
5 000 239,74 zł
10 000 437,77 zł
20 000 794,47 zł
50 000 1 832,59 zł
Nakład
105x148mm
250 174,55 zł
500 184,39 zł
1 000 204,07 zł
2 500 268,03 zł
5 000 356,59 zł
10 000 573,07 zł
20 000 1 149,94 zł
50 000 2 756,32 zł
Nakład
99x210mm
250 188,08 zł
500 204,07 zł
1 000 234,82 zł
2 500 339,37 zł
5 000 484,51 zł
10 000 945,76 zł
20 000 1 819,06 zł
50 000 4 304,89 zł
Nakład
148x210mm
250 204,07 zł
500 231,13 zł
1 000 265,57 zł
2 500 413,17 zł
5 000 600,13 zł
10 000 1 114,27 zł
20 000 2 276,62 zł
50 000 5 458,63 zł
Nakład
210x297mm
250 293,86 zł
500 336,91 zł
1 000 427,93 zł
2 500 748,96 zł
5 000 1 119,19 zł
10 000 2 127,79 zł
20 000 4 184,35 zł
50 000 10 140,01 zł

Inne nakłady i rodzaje papieru wyceniane indywidualnie.

Druk ulotek wyborczych Bydgoszcz

Ulotki wyborcze pełnią kluczową rolę w kampanii wyborczej w wyborach samorządowych z kilku istotnych powodów. Po pierwsze, są one narzędziem bezpośredniego kontaktu z wyborcami, umożliwiającym przekazywanie informacji o kandydatach, ich programach wyborczych oraz najważniejszych kwestiach społecznych i lokalnych. Dzięki ulotkom kandydaci mogą dotrzeć do szerokiego grona mieszkańców, przekazując im swoje przesłanie i zachęcając do udziału w wyborach.

Po drugie, ulotki wyborcze mają potencjał edukacyjny, umożliwiając wyborcom zapoznanie się z propozycjami kandydatów oraz z ich dotychczasową działalnością. W złożonym systemie samorządowym, gdzie zagadnienia dotyczące infrastruktury, edukacji, zdrowia czy kultury są kluczowe, ulotki stanowią narzędzie informacyjne, które może pomóc wyborcom podjęcie świadomej decyzji wyborczej.

Po trzecie, ulotki wyborcze są ważnym narzędziem mobilizacyjnym, zachęcającym mieszkańców do aktywnego udziału w wyborach. Poprzez podkreślenie znaczenia udziału w procesie demokratycznym oraz przedstawienie konkretnych propozycji kandydatów, ulotki mogą zwiększać zaangażowanie społeczne i motywować do oddania głosu.

Wreszcie, ulotki wyborcze stanowią także narzędzie budowania wizerunku kandydatów oraz kształtowania opinii publicznej. Ich estetyczne wykonanie, jasne przekazy oraz spójność z przesłaniem kampanijnym mogą wpływać na postrzeganie kandydatów przez wyborców oraz budować ich rozpoznawalność w społeczności lokalnej. Dlatego też, ulotki wyborcze są nieodłącznym elementem kampanii wyborczej w wyborach samorządowych, stanowiąc istotne narzędzie komunikacji i mobilizacji społecznej.

W kampaniach wyborczych na terenie Bydgoszczy i okolic ulotki wyborcze odgrywają istotną rolę jako narzędzie bezpośredniego kontaktu z wyborcami. Bydgoszcz, będąca dynamicznym ośrodkiem miejskim, oraz okoliczne miejscowości charakteryzują się różnorodnością społeczną i gospodarczą, co wymaga elastycznych strategii komunikacyjnych. Ulotki wyborcze umożliwiają kandydatom dotarcie do mieszkańców w sposób indywidualny, przekazując im informacje o swoich programach, doświadczeniu oraz propozycjach działań na rzecz rozwoju regionu.

Ponadto, kampanie wyborcze na terenie Bydgoszczy i okolic często koncentrują się na lokalnych problemach i potrzebach społeczności, takich jak infrastruktura drogowa, edukacja czy ochrona środowiska. Ulotki wyborcze pozwalają kandydatom przedstawiać konkretne propozycje rozwiązań tych problemów oraz budować zaufanie mieszkańców poprzez bezpośredni kontakt i dialog. Dzięki temu, mieszkańcy Bydgoszczy i okolic mogą poznać dokładnie programy kandydatów i dokonać świadomego wyboru podczas wyborów samorządowych.